מיכל דיזל משאבה CASE STUDY

מיכל בנפח 450 ליטר המגבה דיזל משאבה בחדר משאבות של גורד שחקים:

היקף הבעיה

מיכלי דיזל משאבה בחדרי משאבות נמצאים באוירה לחה, עקב כך, הסולר במיכל

מזדהם ונהיה לא תקני עם תכולת מים ומזהמים גבוהים והחמור ביותר בקטריות.

עקב אי תקינות הסולר עלולה להיווצר בעיה תפעולית לדיזל המשאבה ועקב כך

מערכות כיבוי האש לא יוכלו לספק כיבוי אש בעת חירום.

 

האתגר

הלקוח שלנו הוא חברת אחזקה בגורד שחקים בתל אביב שנבנה בשנות התשעים

של המאה שעברה. החברה תמיד התחייבה ליישום מדיניות אחזקה הקשובה

לחיזוק מערך האחזקה ושיפורו. החברה הרחיבה נוכחותה בשוק אחזקת המבנים

משמעותית בעשור האחרון. לכן האתגר של הלקוח הוא לשמור על מניעה של

תהליכים הגורמים לזיהום סולר בחדרי משאבות.

הפתרון

מאחר והסולר במיכל לא עמד בתקן יישמנו פתרון ניקוי המיכל וסינון מלאי

הסולר הקיים במערכת סינון ייעודית עם מספר פילטרים במיקרונים העדינים

ביותר על מנת לסלק את המזהמים והמים מהסולר, להשמיד את הבקטריות

 ולהחזיר אותו אל התקן.

היתרונות ביישום הפתרון:

  • ניקוי דפנות המיכל .

  • סינון הסולר והבאתו לתקנים.

  • ביצוע הפרויקט ללא פגיעה בתפעול דיזל משאבה בחירום.
     

בתום הפרויקט מתבצע דיגום סולר ובדיקת מעבדה ומוגשת תעודה

על תקינות הסולר.

התוצאה

שיקום מלאי הסולר במיכל וניקוי המיכל עצמו, שביעות רצון של הלקוח

מהתוצאות ומהפעולות שנערכו במהירות ודייקנות.

דיזל משאבה מיקדן פלטינום.jpg
2.jpg
פרקש מקורות מתחדשיםשים
פרקש מקורות מתחדשיםשים
פרקש מקורות מתחדשיםשים